Annonse

Rekrutteringsbransjens skikk og bruk

Det har med utgangspunkt i «Kandidat­opplevelsen 2014» blitt rettet vel begrunnet kritikk mot rekrutterings­bransjens skikk og bruk i kommunikasjon med kandidater. Manglende fokus på omdømmeutvikling og innføring av kandidater i organisasjonen («onboarding») har også blitt kritisert. Det har også blitt hevdet at DNV GLs sertifiseringsordningen for rekrutteringspersonell ikke fungerer godt nok for å fange opp alle utilstrekkeligheter i bransjen.

Annonse
Annonse