Annonse

Spør juristene: Ansettelse

Spørsmål: Hei, Jeg er HR-sjef på et lite privat sykehjem i en småby. Vi har en rekke midlertidig ansatte som stiller relativt likt når vi nå skal vurdere kandidater til fast stilling. Jeg lurer derfor på om det er lov å vektlegge sykefraværshistorikken vi har erfaring med fra kandidatene, når vi nå skal vurdere hvem som får stillingen. Vi er svært sårbare hva gjelder sykdom og fravær blant ansatte, da sykehjemmet vårt ligger slik plassert at det er vrient å få tak i vikarer. Dette går ut over pasientsikkerheten.

HR-sjef 

Annonse
Annonse