Annonse

Spør juristene: Ferie

Spørsmål: Kan jeg motsette meg å avvikle ferien i sommer, slik at jeg arbeider og i stedet får lønn for dette i tillegg til de opptjente feriepengene?

Lønnsmottager

Annonse
Annonse