Annonse

Utydelig politisk landskap

Regjeringen fortsetter å sette nye rekorder i bruk av oljepenger. I denne ukens forslag til revidert nasjonalbudsjett tas det fem milliarder ekstra fra Statens Pensjonsfond Utland (SPU). En stor del av pengene går til drift (mer til kommunene, inndekning av frafalt poseavgift) – ikke til den typen investeringer som Høyre alltid har sagt at oljepengene bør brukes til.

Annonse
Annonse