Annonse
Foto: Shutterstock

Lang vei å gå for storby­regioner

Byregionene har fått en stadig viktigere rolle. Ifølge en rapport fra Menon, står regionene nå for 60 prosent av verdiskapingen i fastlandsøkonomien, og 55 prosent av innbyggerne bor i disse regionene. Mens fraflytting preger utkant-Norge, kan de seks storbyregionene Tromsø, Trondheim, Bergen, Stavanger, Kristiansand og Oslo vise til en samlet befolkningsvekst på 18 prosent over perioden 2000 til 2012. Da er det kanskje ikke så rart at regjeringen og NHO ønsker seg enda kraftigere byregioner.

Annonse
Annonse