Annonse

Spør juristene: Alder

Spørsmål: Hei! Hvordan vil de nye reglene om alder som opphørsgrunn se ut med lovendringene i arbeidsmiljøloven?

HR-leder

Svar: Etter dagens arbeidsmiljølov står arbeidsgiver fri til å si opp arbeidstaker ved fylte 70 år. Med lovendringene som trer i kraft 1. juli vil denne aldersgrensen økes til 72 år.

Annonse
Annonse