Annonse

Spør juristene: Karanteneperiode

Spørsmål: Jeg er en tidligere ansatt i en virksomhet, hvor jeg ble gitt oppsigelse for 3 måneder siden. Jeg valgte å godta oppsigelsen, selv om jeg mente den var kvalifisert usaklig. I den gamle ansettelsesavtalen var jeg imidlertid bundet av et forbud mot å ta arbeid i konkurrerende virksomhet i en karanteneperiode på et halvt år etter fratreden. Jeg får ingen kompensasjon for dette. Nå har jeg fått meg jobb i et konkurrerende foretak hos gammel arbeidsgiver.

Annonse
Annonse