Annonse

Vingeklippet Strasbourg

David Cameron krever ikke bare flytting av makt fra Brussel til London. Han ikke bare varsler, han har alt bestemt seg for at Den europeiske menneskerettsdomstolen (EMD) i Strasbourg ikke lenger skal være overordnet høyesterett i Storbritannia. EMD får i praksis kun en rådgivende status.

Annonse
Annonse