Annonse
Departementet – opptegnelser fra et byråkratikontor, Dreyers forlag  

Blått byråkrati

Frp har hamret løs på byråkratiet så å si fra partiets unnfangelse. Nedbygging av byråkratiet har også vært en fanesak for Høyre. Nå har de alle muligheter for å gjøre noe med det. Jan Tore Sanner tar utfordringen på alvor og leverer jevnlig fornuftige forslag om forenklinger og tiltak som vil gi raskere saksbehandling. Kommunereformen har for eksempel flere tiltak som betyr forenkling og effektivisering. Hovedinntrykket er imidlertid at byråkratiet øker med den nye regjeringen. I alle fall om vi legger FrPs definisjon av byråkrati til grunn.

Annonse
Annonse