Annonse

Bra for EU, dårlig for Norge

Takk og pris for at vi har egen valuta». Næringlivsledere, økonomer og politikere er skjønt enige: Den reelle devalueringen av norsk krone har ført til at vi har kommet oss mye bedre gjennom oljeprisfall og dårlige økonomiske tider enn vi hadde gjort, dersom vi hadde vært knyttet til EUs fellesvaluta - enten med euro eller med en krone fast bundet til den europeiske fellesvalutaen.

Annonse
Annonse