Annonse

Demokratiet taper mot globale ­selskaper

For at selskaper skal investere i andre land, kreves det forutsigbarhet i rammebetingelsene. Hvis rammebetingelsene endres betraktelig, og dette fører til sterk fall i lønnsomheten, må multinasjonale bedrifter ha muligheter for å kreve erstatning. Det kan være de stiller betingelser om erstatning for å etablere seg i et land. Konflikter bør imidlertid løses på grunnlag av lovgivningen i det landet investeringen skjer. Det er ikke godt nok for de store internasjonale selskap.

Annonse
Annonse