Annonse

Entreprenørskap: ​Om å komme riktig ut fra ­hoppet, og ikke havne på kulen

Som hos oss må stifterne definere formålet med selskapet, deretter må initiativtaker presentere et styre som til sammen dekker all sentral kompetanse som kreves til dette formål. Uten det blir ikke selskapet registrert. Hos oss er det vanlig i formålsparagrafen å legge til «og all virksomhet beslektet med det». Derved blir formålet ganske diffust.

Annonse
Annonse