Annonse

Forskning for innovasjon og bærekraft

Omstilling fremmes gjen­­nom innovasjon i næringslivet, som betyr at bedrifter utvikler nye produkter, tjenester og forretningsmodeller som igjen gir inntekter i et nasjonalt eller globalt marked. For å skape mer innovasjon trenger man forskning. Det burde derfor love godt at regjeringen har gitt svært tydelig uttrykk for at de ønsker å legge grunnlag for et mer kunnskapsintensivt næringsliv gjennom økt satsing på kunnskap, forskning og innovasjon.

Annonse
Annonse