Annonse

Hvor viktig er det at topp­sjefen har sosial teft?

Det kan være vanskelig å beskrive akkurat hva det er som skjer, men noen ganger merker du det: Det finnes ledere som har bedre sosial teft enn andre og som har en egen evne til å komme godt ut av det med folk.

Ledere generelt og toppsjefer spesielt er selvfølgelig avhengig av å trekke på flere og ulike lederegenskaper for å få en organisasjon til å fungere, men ledere som er sosialt flinke og karismatiske kan få mye igjen for det, ikke minst når de skal motivere medarbeidere. Også toppledere drar nytte av en positiv sosial utstråling.

Annonse
Annonse