Annonse

Ingen økning i antall direkto­rater

I et oppslag i Ukeavisen Ledelse 22. mai skapes det et inntrykk av at den nåværende regjeringen er i gang med en storstilt økning i antall direktorater i staten og at dette vil føre til at byråkratiet vil vokse og den politisk makten svekkes. Artikkelen gjør det nødvendig å korrigere det bildet som forsøkes skapt.

Annonse
Annonse