Annonse

Spør juristene: Beregning av overtid

Spørsmål: Som daglig leder i en mindre IT bedrift er jeg kommet opp i en lei diskusjon med 1 av våre ansatte om betalingskrav for overtid (han er «type kverulant»). I en periode på 2 uker har han arbeidet 9 timers dager; dvs. 45 timer pr uke, pga. en stor ordre. Ordinært arbeides det 37,5 timers uke, med andre ord, har han jobbet 7,5 time pr uke = 15 timer, utover ordinær arbeidstid. Han krever overtidsgodtgjørelse med 50% for disse 15 timene. Men har han rett til dette? Vi har ingen tariffavtale og det står ingen ting om dette i arbeidsavtalene våre.

Annonse
Annonse