Annonse

Spør juristene: Oppsigelse

Spørsmål: Jeg er en av 5 som har blitt varslet oppsigelse på grunn av omsetningssvikt. Jeg er langtidssykemeldt hvor maksdato for sykelønn utløper den 30. september 2015. Alle 5 har fått tilbud om lønn uten arbeidsplikt, forutsatt at man ikke mottar sykelønn fra NAV i oppsigelsestiden på 3 måneder. I tillegg får vi et sluttvederlag på måneders lønn selv om vi skulle få jobb et annet sted i samme periode. Jeg mottar sykelønn direkte fra NAV. Kan jeg i tillegg motta lønn fra arbeidsgiver?

Annonse
Annonse