Annonse

Vekst, forskning og flyktninger sentralt i EUs budsjett for 2016

For Norges del kan det være verdt å merke seg at finansieringen av utdanningsprogrammet Erasmus+ øker med over 30 prosent sammenlignet med 2015 og at forskningsprogrammet Horisont2020 styrkes med 11,6 prosent.

143,5 milliarder euro vil EU-kommisjonen spre utover Europa for å avhjelpe den trange europeiske økonomien og bidra til å forbedre livene i og utenfor Europa, som det heter i en pressemelding fra Kommisjonen.

Annonse
Annonse