Annonse

Spør juristen: Sykepenger

Spørsmål: Jeg har en ansatt som jobber i fulltidsstilling hos meg. I tillegg har vedkommende en bijobb som av og til har ergret meg noe. Arbeidstager blir såpass sliten av denne bijobben sammen med hovedarbeidsforholdet at han rett som det er møter uopplagt og med påvisbar svakere innsats. På toppen av dette har han nå klart å skade seg i den andre (bi)jobben, slik at han for tiden er sykmeldt som helt arbeidsufør. Forholdet ser ut til å kunne vedvare noen dager, kanskje til og med uker.

Annonse
Annonse