Annonse

Hva brukes over­skudds­-kapital til?

De følger NOU 2003: 9 Skatteutvalg sine råd. Men er det slik i realøkonomien eller er dette bare abstrakt ny-klassisk økonomisk teori som ligger bak? De fleste EU-land har ikke skatt på formue. De fleste av disse sliter i dag med høy arbeidsledighet, til forskjell fra Norge med formueskatt. Slik burde det ikke være utfra teori og politisk ledelse.

Les resten av innlegget her:

Annonse
Annonse