Annonse

Kommunereform skyter fart

Kommunal Rapports årlige lokalpolitikerundersøkelse viser at 58 prosent mener deres kommune bør slå seg sammen med en eller flere nabokommuner. Det er to prosent flere enn i fjor. Andelen som sier nei til sammenslåing, har sunket fra 39 til 37 prosent. Motstanden mot sammenslåing er størst i kommuner med under 5000 innbyggere og minst i kommuner mellom 10.000 og 20.000 innbyggere. Det er flertall for sammenslåing i alle partier med unntak av SV og Sp.

Annonse
Annonse