Annonse

Spør juristen: Ansatte i styret

Spørsmål: Vi er en forholdsvis nystartet bedrift som kom i sving fra årsskiftet for et drøyt år siden. Ingen av de ansatte er representert i selskapets styre. Selskapet har vokst så vi nå er om lag 75 ansatte. Er mangelen på styrerepresentasjon i strid med noen regler? En bekjent av meg som kan litt selskapsrett mente at så lenge selskapet ikke har hatt over 30 ansatte i minst 3 regnskapsterminer, behøver ikke bedriften i noe fall å ha ansatterepresentanter i styret.

«Gründer»

Annonse
Annonse