Annonse

Spør juristen: Lønnsreduksjon

Spørsmål:  Jeg er litt usikker på om det går an å spørre dere om en sak i forbindelse med en arbeidsavtale. Det er skrevet en skriftlig arbeidsavtale mellom arbeidstager og bedrift. Alt er tilsynelatende ryddig og ok. Lønn er satt opp med en sum og det fremkommer tydelig at det er snakk om en 80 % stilling. Nå viser det seg ved tiltreden at bedriften har redusert den oppgitte summen med 20 %. Er ikke avtalen bindende?

Annonse
Annonse