Annonse

Hvordan lykkes med medarbeiderdrevet innovasjon?

Av EU blir Norge klassifisert som en moderat innovatør, mens de andre skandinaviske landene døpes innovasjonsledere. Man kan diskutere måleparameterne til grunn for indeksen, men uansett utfall er større bruk av MDI noe vi kan ta lærdom av fra våre skandinaviske medborgere. Hovedorganisasjonenes fellestiltak påpeker at effekter av MDI kan være bedre arbeidsprosesser og samarbeid, redusert sykefravær og økt utviklingstakt for nye produkter eller tjenester.

Annonse
Annonse