Annonse

Kulturledelse mellom New Public Management og kunstnerisk integritet

NPM som styringsform ble utviklet som en følge av at offentlige midler kom under økende press på 1980 og -90-tallet. Den politiske høyresiden ledet an i kritikken av offentlig pengebruk. Dette skjedde parallelt med en generell svekket tillit til (offentlige)profesjoner, samtidig med at den såkalte profesjonaliseringen fikk stadig større plass i de fleste organisasjoner på alle samfunnsområder. I sum førte dette til at politikere kjente et tiltagende behov for innsyn i profesjonsutøvernes arbeid. Det ble derfor innført større grad av resultatkontroll.

Annonse
Annonse