Annonse
Selv om det etableres nye virksomheter over en lav sko, er utsiktene for deler av industrien dårligere enn de siste par årene. Foto: Foto: NTB/Scanpix

Mer enn 20 000 nye bedrifter i fjor

Det var 547 232 virksomheter i Norge ved inngangen til 2015. Det tilsier en vekst i antall nyetableringer på totalt 3,9 prosent.

Den største hovednæringen er det som hos statistikerne i Statistisk sentralbyrå  kaller «varehandel og reparasjon av motorvogner». 13 prosent av virksomhetene tilhører denne næringen.

5,5 prosent av norske virksomheter er foretak innen offentlig forvaltning. I Oslo utgjorde forvaltningen 2,4 prosent.

Annonse
Annonse