Annonse

Nødvendig -fleksibilitet

Det er ingen grunn til å hente fram kanonene på grunn av de endringene regjeringen foreslår i Arbeidsmiljøloven. Arbeidsminister Robert Eriksson har gode nok argumenter for de endringer han vil gjøre når det gjelder arbeidstid. Argumentene for flere midlertidige ansettelser er ikke like overbevisende, og han tar feil når han vil utvide retten til å jobbe ut over 70 år. Det er en del Stortinget kan rette opp i.

Annonse
Annonse