Annonse
– Vi har meldt oss på disse undersøkelsene, og jeg tror ikke vi vil melde oss ut i overskuelig framtid, sier Kjell Arne Røvik, professor i statsvitenskap ved Universitetet i Tromsø og en av forfatterne bak boken «Reformideer i norsk skole». Foto: Privat

– PISA er kommet for å bli

Professor i statsvitenskap ved Universitetet i Tromsø, Kjell Arne Røvik, mener Briseid har rett i mye når han beskriver en skole som har blitt gjennomsyret av tankegangen om testing og rangering som er en sentral del av PISA-prosjektet. Han mener oppstyret som gjerne dukker opp parallelt med publiseringen av nye PISA-rangeringer er helt forståelig, og at de samme rangeringene er en av grunnene til at PISA aldri vil kunne bli uviktig.

Annonse
Annonse