Annonse

Politisk analyse: Terror-debatt om det som virker

Det er litt av et paradoks: I PSTs vurdering av om mulla Krekar fortsatt er en fare for rikets sikkerhet skal det visstnok være et argument at fengslingen kan ha gitt ham en martyrstatus i enkelte miljøer, og at det igjen øker hans overbevisningskraft når han argumenterer for voldelig kamp. Dokumentet ble lagt frem i en rettsforhandling der spørsmålet er om man kan forvise Krekar. Svarer retten ja, kan hans martyrstatus øke ytterligere. Myndighetene og domstolen risikerer å styrke hans autoritet i den gruppen han vil påvirke.

Annonse
Annonse