Annonse

Spør juristen: Politisk demonstrasjonsstreik

Spørsmål: Er det noen lovregler som forbyr eller/muliggjør politiske demonstrasjonsstreiker?

Arbeidstager

Annonse
Annonse