Annonse

Aldersgrense

Spørsmål: I vår virksomhet har vi noen arbeidstakere som fyller 67 år i løpet av året. Vi har en bedriftsintern aldersgrense på 67 år, og vi har dermed varslet oppsigelse for disse arbeidstakerne. Arbeidstakerne har nå påpekt at det er foreslått en lovendring hvor det ikke vil være lov å ha en bedriftsintern aldersgrense under 70 år. Vil vi måtte forholde oss til denne loven dersom den blir vedtatt før arbeidstakerne fyller 67?

Bedriftsleder

Annonse
Annonse