Annonse
Foto: Joakim Birkeli Jacobsen

Frykter midlertidighet blir normalen

I debatten om midlertige stillinger som har rast etter at arbeids- og sosialminsiter Robert Eriksson la fram forslag til endringer i Arbeidsmiljøloven, har forskningen spilt andrefiolin. Arbeidsgiversiden hevder at midlertidige stillinger vil fungere som springbrett inn i arbeidsmarkdet for ungdom og andre som står utenfor. Arbeidstakersiden mener at disse effektene ofte har uteblitt i land som har innført lignende ordninger.

Annonse
Annonse