Annonse

Oppsigelsesgrunn

Spørsmål: Umiddelbart etter siste avlagte eksamen i et masterstudium, begynte jeg å jobbe i et firma. Da jeg mottok sensur på avsluttende eksamen var jeg ikke fornøyd med karakteren, og klagde derfor denne inn for å få en ny vurdering. Beklagelig nok fikk jeg ikke en bedre karakter, men stryk. Arbeidsgiver har nå gitt meg beskjed om at jeg ikke kan fortsette å jobbe i firmaet. En forutsetning i arbeidskontrakten er at jeg har den aktuelle eksamenen. Er det likevel lovlig å si meg opp?

Fortvilet arbeidstaker og student

Annonse
Annonse