Annonse

Ytringsfrihet, styring og stat

Liberalismen, som omfattet ytringsfrihet, ble først utformet i England på 1600-tallet. Dens grunnleggere var opplysningsfilosofene Thomas Hobbes og John Locke. Begge var opptatt av å legitimere individuell frihet som en naturgitt begynnelse – «all men are born free».

Les mer her:

http://www.dagensperspektiv.no/synspunkt/noralv-veggeland/ytringsfrihet-...

Annonse
Annonse