Annonse

Ingen skattesmell

Rapporten fra Oslo Economics, som Kemnerforbundet har bestilt, siteres flittig av motstanderne av forslaget, men også Ukeavisen ledelse gjengir resultatene unøyaktig. Oslo Economics tar nemlig klare forbehold i rapporten og sier blant annet at det ikke kan utelukkes at en overføring vil gi økt skatteinntekt. Som finansminister er det lite som opptar meg mer enn å redusere risikoen for provenytap, og jeg er trygg på at skatteoppkrevingen vil være i de aller beste hender i Skatteetaten.

Annonse
Annonse