Annonse

Spør juristene: Oppsigelse

Spørsmål: Jeg er leder av en middels bedrift som jeg har bygd opp selv fra intet, og jeg er eneeier. Dessverre har bedriften møtt en del utfordringer, så jeg er nødt til å si opp en håndfull arbeidstagere. En av de som er aktuell for oppsigelse er høygravid og skal om kort tid –under 2 måneder– ut i svangerskapspermisjon. Etter sin arbeidsavtale har hun 3 måneders oppsigelsestid. En tillitsvalgt mener at jeg ikke kan si opp vedkommende nå, nettopp pga. graviditeten og den kommende svangerskapspermisjon.

Annonse
Annonse