Annonse

Ukeforum: Kompetanse + endringsvilje =verdiskapning

For å sikre at flest mulig jobber lengst mulig med riktigst mulig kompetanse i årene fremover, må sektoren bidra til mer enn solide utdanninger. Den må også lære bort at arbeidslivet trenger folk som er omstillingsorientert, opptatt av samhandling og ikke minst jobber heltid. En heltidsansatt har høyere mestringsevne enn en deltidsansatt. Når sa en foreleser sist dette til studentene sine?

Les hele innlegget her.

Annonse
Annonse