Annonse
Jotun er en av de klassiske industribedriftene som kunne notere seg for et meget hyggelig fjerde kvartal 2014. Foto: Jotun

Valutafallet gir rekordtall i industrien : Nå våkner industrien

Fallende oljepris og valuta har snudd opp ned på norsk industri. Mens det for bare et år siden var oljebransjen som fikk de største overskriftene, er det den klassiske industrien som smiler bredest i dag.

Ved fremleggelsen av kvartalsresultatene kunne konsernsjef i Norsk Hydro Svein Richard Brandtzæg vise til de beste kvartalsresultatene noen gang. I tillegg til gunstig valutautvikling har også aluminiumsprisen bidratt til fremgangen.

Annonse
Annonse