Annonse

Lest om ledelse

Mindre lønns-forskjeller med -kvinner i ledelsen

Lønnsforskjellene var mindre i mediebedrifter som hadde minst 30 prosent kvinner i ledelsen enn i andre mediebedrifter, viser svensk studie.

Flere kvinner i ledelsen så også ut til å gi utslag på andre områder. I bedrifter der 3 av 10 ledere – eller flere - var kvinner, var det færre sykmeldinger på grunn av stress og mer arbeid med likestilling. 

Les mer her:

Annonse
Annonse