Annonse

Spør juristene: Særavtale

Spørsmål: Jeg driver en liten bedrift som har en gruppe ansatte som er organisert. Da disse krevde tariffavtale gjennom sitt forbund, inngikk jeg avtalen direkte. Senere har vi også laget en særavtale vedrørende kompensasjon for noen arbeidsoppgaver som er særlig belastende. I denne avtalen er det ikke sagt noe om varigheten. Nå mener jeg at tekniske forandringer i produksjonen har ført til at avtalen må anses uaktuell. Samtidig hevder de ansatte at siden avtalen ikke er sagt opp – den er 5 år gammel – er den fortsatt gjeldende. Har arbeidstagerne rett i dette?

Annonse
Annonse