Annonse

Vibeke Hammer Madsen

Administrerende direktør i Hovedorganisasjonen Virke

Ungdom i arbeid er jobb nummer én

Norge er inne i en kraftig omstillingsfase som også preges av nedgangs­konjunkturer, særlig med utgangspunkt i en lav oljepris. Vi er midt i en av vår tids mest omfattende og langsiktige omstillinger. Arbeidsledigheten...

Varehandelen trenger forutsigbarhet

Omstillinger handler ikke bare om industri og mennesker med gul hjelm. Den største private sysselsetteren i Norge med over 360 000 ansatte, er nemlig varehandelen. Regjeringen bør ha en visjon for denne næringen. Tiden...

Fremtidens arbeidsplasser

Vi trenger ikke en politikk som snevres inn mot enkeltnæringer eller en bestemt sektor. Vi trenger muligheter til vekst og omstilling for alle virksomheter og gründere med gode ideer og løsninger.

Karakter framfor karakterer

Karakterjaget er økende i Norge og flere unge velger å ta opp eksamener etter videregående, for å bedre karakterene. Den tiden unge bruker på å ta opp eksamener kan være nyttig, men det kan også være tid de taper i...

Ny IA-avtale: Tillit til norske arbeidsgivere

Som leder har tillit vært viktig for meg. Tillit skaper gode arbeidsplasser og tillit skaper gode samarbeidsforhold.

Utsikt fra et lite land

At Norge er en liten, åpen økonomi er en sann klisjé.