Annonse
Knut Saanums bok om antikkens tanker og læremestere håper han skal være med på å bygge ned muren mellom akademia og offentligheten. Foto: Eigil Korsager
Derfor bok
Knut Saanum

– Enhver tid må lese de klassiske tekstene på sin måte

Hvorfor har du skrevet denne boken? 

– Jeg har skrevet boken fordi jeg ønsket å formidle filosofi til alle som interesserer seg for filosofi, men som blir motløse av alt for tunge og alt for akademiske fremstillinger. Formålet er å bidra til å bygge ned noe av muren mellom akademia og resten av offentligheten. Kunnskap bør være for alle.

Hva er de viktigste poengene som kommer frem? 

– At sannhet ikke er en bestemt oppfatning, men noe som viser seg i feltet der ulike oppfatninger spilles ut mot hverandre. Det blir litt som i et drama av Ibsen. Sannheten er aldri hva den og den personen sier, men hva dramaet viser.

– Slik sett kan man lese filosofihistorien som et drama der sannheten viser seg i spenningsfeltet mellom hva de ulike tenkerne har å bidra med.

Hvilke nye synspunkter og / eller teorier presenteres?

– Boken har ingen nye teorier, bare gamle, men de må alltid leses og forstås på nytt, av hver generasjon. På den måten blir de alltid nye. Derfor er heller ikke spørsmålet om Platon har noe å si vår tid. Spørsmålet er om vår tid har noe å si Platon. Har den ikke det, ligger vi dårlig an.

– For å bruke et bilde av den tyske filosofen Walther Benjamin: En gammel tekst er som en filmrull bare vår egen tid sitter med fremkallingsvæsken til. Enhver tid må lese de klassiske tekstene på sin måte.

Hvilke utfordringer møtte du underveis i arbeidet med bokprosjektet?

– Det er vanskelig å begrense og velge ut stoff med et materiale såpass omfattende som den greske filosofien.

Hva vil du oppnå med boken?

– At de små hverdagsfilosofiske tankene alle mennesker gjør seg, som er som små reiser, ikke utover i verden, men innover i oss selv, reises videre med de store filosofene som veivisere. På den måten er boken en slags reiseroman, ikke utover i verden, men innover i tanken. I dag har vi jo alle blitt kosmopolitter i den ytre verden. Bokens formål er å bidra til at vi også blir det i den indre.

Hva vil du at leseren skal sitte igjen med etter å ha lest den?

– Jeg ønsker at leseren skal sitte igjen med en lyst til å tenke videre - selv.

Håper folk som leser boka sitter igjen med en lyst til å tenke videre. Foto: Eigil Korsager

Kan du nevne én person du håper leser boken – og hvorfor? 

– En person som har en filosofisk ild i seg, men kanskje uten å vite det, men som oppdager det når han eller hun leser boken.

Hvilken bok vil du anbefale andre å lese – og hvorfor? 

– Jeg vil anbefale En liten verdenshistorie av Ernst H. Gombrich. Boken er, som tittelen antyder, en kortfattet verdenshistorie, og et skoleeksempel på hvordan sakprosa kan gjøres fengende og vekke begeistring.

Hvilken forfatter har betydd mye for deg – og hvorfor?

– Platon, fordi han har oppfunnet tenkningen. Shakespeare fordi han har oppfunnet mennesket.

Hvor henter du informasjonen om nye bøker fra?

– Nettet og aviser.

Hva er det viktigste du har lært under koronapandemien?

– At mennesket, mye mer enn vi er klar over, er et sosialt vesen, og at digital undervisning aldri kan bli noe mer enn en nødløsning.

 

Hvis du først må velge?


Jo Nesbø - Karl Ove Knausgård

Espresso - Filterkaffe

Musikk - Podkast

Avis på papir - Avis på nett

Skavlan - Lindmo

Dagens Næringsliv - Klassekampen

Åsne Seierstad - Tor Bomann-Larsen

Lese bok - Høre bok

Sakprosa - Skjønnlitteratur

Film på kino - Film hjemme

Ved sjøen - På fjellet

 

 

Knut Saanum (58)

 • Yrke: Exphil-lærer
 • Utdannelse: Magister i filosofi
 • Bosted: Oslo
 • Aktuell med: «Antikken på trikken»
 • Forlag: Vigmostad Bjørke
 • Antall sider: 172
Annonse

Knut Saanum (58)

 • Yrke: Exphil-lærer
 • Utdannelse: Magister i filosofi
 • Bosted: Oslo
 • Aktuell med: «Antikken på trikken»
 • Forlag: Vigmostad Bjørke
 • Antall sider: 172
Annonse