Annonse

Grønn avkastning tar lang tid

Seoul-baserte COEX er blant annet kjent for å være vertskap for de helt store arrangementene. Selskapet har en sterk innovasjonskultur, også innenfor miljø og bærekraft.  Nylig deltok selskapet i undersøkelsen om Grønn Innovasjon, i regi av Nordic Innovation og OECD.

– Det var bra å finne ut at vi går i riktig retning. Konsulentene vurderte det dit hen at grønn innovasjon er godt innebygd i vår generelle innovasjon. Og at våre grønne anstrengelser er gjort i god balanse med forretningsinnovasjonen.  Det var en sjelden anledning for oss til å sjekke våre grønne anstrengelser mot et analytisk ledelsesverktøy.  Resultatet var godt nok til å overbevise kollegene våre om at vi gjør de rette tingene, sier Steven Kim, global forretningsdirektør ved selskapets hovedkontor.

Blant de mest interessante funnene er at den grønne innovasjonen er tydelig på alle nivå i selskapet. Ledelsen er svær engasjert, men det gis likevel stor grad av frihet og autonomi til ansatte på lavere nivåer. Initiativ fra de ansatte blir i høy grad støttet av ledelsen på høyere nivå. (Se innstikk for mer informasjon om hvordan COEX slår ut på den grønne innovasjonsradaren.)

Ikke bare PR

– Vi har sterk tro på at grønn ledelse ikke bare handler om PR, men også om en investering i fremtidig omsetning. Grønne spørsmål vil være et kjernetema i overskuelig fremtid. Et selskap som er forberedt vil bedre kunne takle dette. Bedriftens samfunnsansvar er et annet motiv for at vi har grønt fokus i ledelsen. Vår forretning handler om å bringe folk sammen, mer enn 10 millioner mennesker besøker komplekset vårt årlig. Vi utdanner folk og samfunn i viktigheten av å ha en grønn forretningsledelse, sier Steven Kim.

COEX har altså et grønt fokus i sin innovasjon.  Men det finnes likevel forskjeller mellom grønn og vanlig innovasjon, som er vel verdt å legge merke til.  

– Til forskjell fra vanlig innovasjon så vil ikke grønn innovasjon gi konkrete resultater på kort sikt. Likevel bør det grønne være der sammen med selskapets langsiktige visjon og mål, som en del av forretningsstrategien. Møtesenteret er i tillegg et sted hvor utallige mennesker møtes og noen ganger kan den grønne innovasjonen gjøre besøket mindre bekvemmelig for brukerne. Suksessfull innovasjon krever klientenes forståelse og frivillige deltagelse, sier Kim.     

Selv om COEX har høy aktivitet i driften, har ikke kundene akkurat strømmet på som en direkte følge det grønne fokuset. 

– Vi har ikke sett en merkbar økning på grunn av den grønne profilen. Likevel er det et økende antall kongresser som krever at aktivitetene skal utføres med «grønt» i bakhodet. Vi forventer å kunne nyte godt av våre grønne investeringer. I denne sammenheng er vi så heldige å ha flere FN-eventer, som for eksempel B4E, Businnes for Environment Global Summit i 2010, sier Kim. 

Kostnader hemmer

Forretningsdirektøren hos COEX tror kostnader er det største hinderet for at forretningslivet kan ta «det store skrittet» mot en grønn fremtid.

– Grønt fokus er det riktige valget for alle selskap med tanke på en bedre morgendag. Men det er dyrt. Det er ikke lett for selskap å investere på områder som ikke gir avkastning raskt. I tillegg er grønne produkter og tjenester underutviklet i forhold til kundenes høye forventinger, da vurdert opp mot de normale alternativene, sier han.

Blant de grønne tiltakene Steven Kim er mest stolt av er COEX sin satsning på et eget styringssystem for gass, elektrisitet, vann, søppel og resirkulering, i bygningene de opererer fra (se figur).

– Vi utviklet dette systemet allerede i 2002 og det er integrert i vårt bærekraftsarbeid. Systemet minimaliserer energiforbruk gjennom en webbasert sanntids-overvåkning. Ved hjelp av dette har vi årlig redusert utslippene med 1,393 tonn CO2, sier han.

Et annet eksempel på grønn innovasjon hos COEX er det de kaller PGLIP-kampanjen, eller: «20 ways to Put Green Life into Practice».  Her utviklet de 20 grønne hverdagstips til bruk hjemme og på jobb, i samarbeid med de 22.000 menneskene som jobber i «Korea World Trade Center» (se egen sak).

– Dette handler for eksempel om å bruke personlige kopper og å delta i la-bilen-stå kampanjen hvor et antall biler er forbudt å bruke på spesielle ukedager i et rotasjonssystem, sier han.

Ifølge Nordic Innovation, som utførte undersøkelsen hos COEX, har bedrifter i Sør-Korea ofte en solid forståelse for det å skape forretningsverdier. De har også svært dyktige ledere, noe som til sammen har banet veien for Sør-Koreas økonomiske suksess. Statlig engasjement og en tydelig entreprenørkultur har satt fart i utviklingen av grønne produkter og tjenester. 

I 2008 lanserte Korea et nytt, nasjonalt utviklingsparadigme for grønn vekst. Det ble også etablert egne institusjoner for å sikre implementeringen av grønne vekststrategier på nasjonalt og regionalt nivå.  Blant virkemidlene var fødselshjelp til grønne selskap, incentivordninger og investeringer i grønn kjerneteknologi. 

------------------------------------------------------------------

Grønne praksiser

Her er 20 konkrete tips til grønn praksis i det daglige fra kongress- og utstillingssenteret Coex i Seoul i Sør- Korea.  

 • Bruk din egen kopp. Ikke bruk papirkopper.
 • Bruk en kopp når du pusser tennene.
 • Sparer vann.
 • Bruk enkle fritidsklær. Ikke slips om -sommeren.
 • Bruk passende klær etter sesongen. Lange underbukser om vinteren.
 • Minimer bruk av toalettpapir. Bruk bare det du trenger.
 • Ikke kast overskudd av toalettpapir i toalettet.
 • Server en passende mengde mat til lunch.
 • Resirkuler søppel gjennom et detaljert -system for sortering
 • Anbefal folk å sykle
 • Anbefal COEX´ukedag-system for bruk av -privatbiler og offentlig transport
 • Spar på kopipapir. Bruk resirkulerbart papir.
 • Bruk epost i stedet for papirkopier når du sender dokumenter.
 • Gjør det til en vane å bruke systemer for -elektronisk samhandling og epost.
 • Bruk «grønne» kontorrekvisita.
 • Slå av lyset i lunchen.
 • Slå av lyset når du går fra jobben
 • Bruk trappen. Ikke heis og rulletrapp.
 • Oppretthold en passende innetemperatur.
 • Åpne og lukke dører skikkelig.
 • Slå av unødvendige standby-funksjoner på -elektronisk utstyr.
 • Hold et passende trykk i vannledningene.

Kilde: COEX

Annonse
Annonse