Annonse

Helsedirektoratet setter ut IKT-anbud på 3-4 milliarder kroner

Helsedirektoratet legger, ifølge NTB, i disse dager ut et anbud på IKT-konsulenttjenester med en øvre verdigrense på mellom tre og fire milliarder kroner. 

​Pengene vil hovedsakelig bli brukt til teknisk utvikling og prosjektledelse, heter det. Ifølge avtalen er det behov for hjelp til utvikling av nasjonale IKT-løsninger for å få "bedre helhet og samhandling i helsesektoren" - en frase som gjentas med hypnotisk hyppighet siden innføringen av samhandlingsreformen. Målet er å gjøre hverdagen enklere og kvaliteten bedre for pasient og helsetjeneste, og det skal skje gjennom IKT-systemer som snakker sammen. Avtaleperioden er på maksimalt fire år.

Mye av den IKT-utviklingen som tidligere ble utført lokalt og regionalt, skal i framtiden gjøres mer sentralt.  En mer helhetlig IKT-struktur i en samlet norsk helsesektor angår alle kommuner, fastleger, sykehus, spesialister og helseforvaltning som har ulike systemer. 

Men sannheten er at man fortsatt jobber som besatt med å få til store nasjonale IKT-systemer som snakker sammen. Det har rett og slett vært for mange hindringer på veien, både når det gjelder personvern og når det handler om organisasjonstregheter. Dette gjelder blant annet realisering av målet om en innbygger – en journal og andre digitale tjenester rettet mot både innbyggere og helsepersonell, som for eksempel kjernejournal og e-resept. 

Med andre ord er det ledd i en en svært komplisert kjede med oppgaver som nå settes ut på anbud. 

Sist uke så vi på utviklingen i systemet for offentlige anskaffelser. Det er fortsatt en hengemyr. NAVs havarerte IKT-system skyldes i stor grad for dårlig styring av anbudsprosessen. For at alt skulle foregå korrekt og fordi NAV ikke selv hadde den nødvendige kompetansen, satte man en tredjepart til å vurdere innholdet i tilbudene som kom inn i anbudsrunden. Avstanden mellom bestiller og utfører ble for stor. Samtidig sier reglene at såpass store anbud som det her er snakk om, ikke kan forhandles om underveis. Tilbudet som kommer inn, er det tilbudet man må velge. Det gjør systemet mindre utsatt for potensiell korrupsjon, men også svært rigid. BI-professor Petter Gottschalk er ekspert på økonomisk kriminalitet, men han støttet helhjertet et mindre rigid system for offentlige anskaffelser.

For NAV endte det med at toppsjefen måtte gå. Måtte det gå bedre for Helsedirektoratet. Hadde de ventet et år, hadde anbudsreglementet sett helt annerledes ut. I disse dager er flere viktige EU-direktiver for offentlige anskaffelser på høring. Blant annet kunne man forhandlet om tilbudene underveis i anbudsprosessen.

Annonse
Annonse