Annonse
Foto: Dreamstime.com

Folk i Norden lever lenger, men helseforskjellene øker

Livslengden blant befolkningen i Norden fortsetter å øke, men det gjør også forskjellene i helse og velferd. Det viser årets opplag av publikasjonen State of the Nordic Region, som samler aktuell statistik fra Norden.

Årsakene till at vi lever enda lenger i Norden er blant annet bedre omsorgstjenester, høyere utdannings- og inntektsnivåer og færre røykere, skriver Nordicwelfare.org.

Den forventede livslengden er omtrent 82 år i Norge, Sverige, Island, Åland och Færøyene, tett etterfulgt av Finland (81) og Danmark (80).

Det noe lavere tallet i Danmark skyldes blant annet en høyere forekomst av hjertesykdommer, lungekreft og skrumplever som i hovedsak kommer av usunne matvaner, røyking og alkoholkonsum. Blant finske menn er dødsfall på grunn av ulykker og selvmord vanligare jamført med de øvrige nordiske landene.

På Grønland er gjennomsnittlig levealder nestan 10 år kortere enn i Norden for øvrig. Årsakene er blant annet en høyere spedbarns- og barnedødlighet, selvmord, ulykker samt lunge- og livmorkreft.

 

Annonse
Annonse