Annonse
kvinne_kjeder_s.jpg

HR-sjefer ut av toppledelsen

HR Norge og Ernst & Young kartlegger i sin årlige HR-undersøkelse hvordan medarbeidere og ledere som jobber med de menneskelige ressursene – også kalt HR etter det engelske «human resources» – opplever hverdagen. I år har 143 respondenter deltatt.

Resultatene fra undersøkelsen viser ifølge Dagens Næringsliv at:

  • HR-avdelingen er lite involvert i utarbeidelsen av virksomhetens strategi.
  • De fleste selskapene har en HR-strategi, men få virksomheter har iverksatt den i form av konkrete handlingsplaner.
  • Seks prosent av HR-lederne er blitt flyttet nedover i organisasjonen det siste året. Tendensen er at dette særlig skjer i store selskaper.

Even Bolstad, leder i HR Norge, sier til Dagens Næringsliv at han er bekymret over at det er HR som blir tatt ut av ledergruppen når volumet skal ned. Han sier det ser ut som om det menneskelige elementet nedprioriteres i verdiskapningen, hvilket Bolstad mener er det stikk motsatte av hvordan utviklingen burde vært i et samfunn der kunnskapsbedriftene blir flere og det menneskelige aspektet viktigere.

Annonse
Annonse