Annonse
tastatur_hender.jpg

Lyver lettere via e-post

En studie som ble presentert på det årlige møtet til Academy of Management viser at folk er mer villige til å lyve i e-post enn i kommunikasjon som skjer på gamlemåten med penn og papir. Funnene viser også at mennesker som bruker e-post føler seg mer berettiget til å lyve.

«Resultatene fra studien vår illustrerer at tradisjonell penn-og-papir-kommunikasjon skiller seg fra e-post i den forstand at folks adferd er annerledes. Dette skjer selv om begge deler bare er tekst», skriver professor Charles Naquin fra DePaul University i artikkelen «Fibbing by e-mail».

Tidligere studier har vist at e-post assosieres med lavere tillit enn andre kommunikasjonsformer. E-post kommunikasjon forbindes også med mer negative holdninger og en større risiko for å miste selvbeherskelsen i form av at man sender avgårde for offensive eller pinlige meldinger. På toppen av dette kommer altså de nye funnene om den økte tilbøyeligheten til å lyve.

Grunnen til at man oppfører seg annerledes når man kommuniserer via e-post enn med penn og papir kan være følelsen av at penn-og-papir-dokumenter forbindes med sterkere lovmessige konsekvenser enn e-post, skriver Naquin. E-post føles mer «flytende» – til tross for at dette er informasjon det er vanskeligere å slette.

E-post forbindes ifølge forskerne med en mindre grad av sosial forpliktelse enn papir. Det eksisterer dessuten en tvetydighet rundt kommunikasjonsnormer, prosedyrer og forventninger i e-postkommunikasjon. Tilsammen kan dette føre til at folk i større grad føler at de har en slags psykologisk begrunnelse for avvikende oppførsel online enn på papir.

 

Annonse
Annonse