Annonse
dame_p___kontor.jpg
Elektronisk, skriftlig kommunikasjon erstatter kanskje litt for mye av muntlig kommunikasjon i bedrifter, mener organisasjonen Lederne.

Sender e-post – unngår personlige samtaler

Vibeke Skytte, direktør i den danske organisasjonen Lederne, forteller i et innlegg på organisasjonens hjemmesider om en undersøkelse der over halvparten av de spurte lederne mener at den elektroniske, skriftlige kommunikasjonen i økende grad erstatter den muntlige kommunikasjonen i virksomheten. Selv sitter Skytte med en følelse av at e-postbruken er i ferd med å nå astronomiske høyder i en del bedriftskulturer.

E-post er en lett og rask måte å kommunisere på, men Skytte stiller spørsmål ved om vi ikke nå også er begynt å bruke e-post i tilfeller hvor det ville vært raskere eller mer hensiktsmessig med en personlig samtale.
Ledernes leder skriver at hun har vanskelig for å forstå at kolleger som sitter like ved hverandre sender e-post til hverandre, for eksempel for å spørre om de ikke skal gå til lunsj sammen.

Skytte er også imot at ledere tyr til e-post når man skal gi en beskjed man ikke er så glad for å gi, eller stille et spørsmål man er litt redd for å stille. Hun mener at man som leder skal man ha mot til å se mottageren av beskjeden i øynene, uansett hvilken type beskjed det er snakk om.

Det er flere fordeler med å snakke ansikt til ansikt. En av dem er at mottagerne kan stille spørsmål der og da. Du kan få avklart eventuelle misforståelser med en gang, og kanskje kan du også forhindre at det oppstår rykter fordi mottagerne forsøker å tolke hva som måtte skjule seg av skjulte dagsordener mellom linjene i teksten.

Annonse
Annonse