Annonse
Foto: Antonio Guillem, Dreamstime

3 mulige grunner til å ansette kandidater som gjør det dårlig i jobbintervjuet

NOTIS: Det svenske magasinet Chef har festet seg ved etpopulært LinkedIn-inlegg fra rekruttereren Brigette Hyacinth, der hun argumenterer for at en god kandidat som mislykkes i et jobbintervju likevel kan være rett person for jobben.

Hyacinth viser ifølge chef.se til et intervju der kandidaten avsluttet med å stille spørsmål om bedriftens strategi de neste fem årene og om hvilke svakheter bedriften har/hvordan denne tjenesten skulle bidra til å styrke svakhetene. Kandidaten spurte også: «hvorfor skal jeg jobbe i deres organisasjon?». HR-sjefen var skeptisk, men Hyacinth hadde det siste ordet og ansatte vedkommende. Ifølge Chef var det tre grunner til at dette skjedde:

  • De beste medarbeiderne er ikke nødvendigvis de som gjør det best i begynnelsen
  • Et intervju sier lite om hvor godt kandidaten kommer til å klare selve jobben
  • Sterke medarbeidere oppleves som en trussel for usikre ledere

 

Annonse
Annonse