Annonse
Foto: Dreamstime
Ny studie:

Du kan ha mer enn én jobbidentitet

Kravet om å være autentisk, å være seg selv, er en velkjent tematikk innenfor ledelse. Det å strebe etter å bedrive ledelse med utgangspunkt i den personen du faktisk er, regnes stort sett som positivt, men det har også dukket opp noen motforestillinger. For et par år tilbake problematiserte eksempelvis Insead-professor Herminia Ibarra at autensitet er blitt nok en arena der man skal prestere. Professoren advarte mot at det å vise frem autensititet kunne bli nok en øvelse i konformitet.

Forbli som du er?

Ledere med lang fartstid, som har vært i mange roller, blir oppfordret til å være sitt autentiske jeg. Og medarbeidere med flere talenter møter også krav og forventninger fra omverdenen om at de skal være autentiske, konstaterer Henrich Greve, professor i entreprenørskap ved handelshøyskolen Insead.

I et blogginnlegg på høyskolens hjemmesider viser han til at vi lever lenger, og tilegner oss erfaring som forandrer oss, men at populærkulturen like fullt oppfordrer oss til å forbli de samme over tid. Han mener at vi blant annet ser det i populære ordhell som «vær tro mot deg selv» og «vær den du er».

Kan ha flere roller

Greve skriver i innlegget om en ny artikkel i Administrative Science Quarterly der Brianna Barker Caza, Sherry Moss og Heather Vough argumenterer for at det ikke nødvendigvis er en sammenheng mellom konsistens - i betydningen å være den samme – og autensitet – å være sitt «ekte» jeg.

Vi kan ha flere tanker, overbevisninger og rolle som er helt og fullt våre, selv om de ikke alltid er konsistente når man ser dem i sammenheng. «Folk er smarte nok til å håndtere mer enn en rolle, og de er fleksible nok til å ha på seg mer enn en profesjonell hatt», skriver Greve.

Fulgte 48 multitalenter

Forskerne som står bak den nevnte artikkelen har fulgt karriereløpene til 48 personer som hadde flere jobber samtidig. Dette var folk som valgte å ha ulike jobber fordi de hadde ulike talenter de ønsket å dyrke. Det var ikke dårlig økonomi som gjorde at de måtte ha flere jobber.

Forskerne finner at det å velge mer enn et karriereløp, kan være sosialt krevende og det kan også føre til at den personen det gjelder begynner å stille spørsmål ved sin egen autentsitet. Det opplevde kravet om autentsitet, det å være ekte, ble en byrde for multitalentene.

Misforstått og undervurdert

På et sosialt nivå følte mange seg misforstått og undervurdert. Én kvinne ga uttrykk for at hun fryktet spørsmålet «Hva jobber du med?». Andre fortalte at de var redde for måten andre så på dem på, og begynte å stille spørsmål ved egne evner.

Deltagerne i studien opplever at forventningen om å være autentisk er ensbetydende med forventninger om at man skal være den samme alltid, men dette var krav de selv opplevde som unaturlige.

Måter å håndtere det på

Multitalentene hadde imidlertid funnet sine måter å håndtere vanskelighetene på. De lagde seg rutiner der de skilte skaprt mellom de ulike jobbene sine, og slik kunne fordype seg i det de til enhver tid holdt på med. En annen «teknikk» var å bare presentere den delen av seg selv som gjaldt den aktuelle jobben for andre, og spare det helhetlige bildet til noen få, utvalgte.

På det personlige plan opplevde deltagerne i studien at det å ha flere roller og identiteter var en del av den de var, deres «selv», og de så på det som både autentisk og verdifullt. En måte de underbygget det på for seg selv, var gjennom å identifisere noen likeheter mellom de ulike rollene, for eksempel en ferdighet eller en overordnet mening.

Over tid fjernet dessuten deltagerne seg mer fra omverdenens krav om konsekvens. De så at de selv kunne forme sin karriere og at de dro fordel av den læringen og den fleksibiliteten det faktisk fører med seg å være et mulittalent.

 

Annonse